Milan Podunavac: Politika straha i principi demokratskog života

Predavanje u okviru ciklusa „Demokratija i etičke vrednosti: autonomija, egalitarnost, dostojanstvo“

Milan Podunavac (1947), u zvanje redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu izabran je 1990, a od 2004. godine je bio dekan ovog fakulteta. Predavao je na brojnim inostranim univerzitetima, Univerzitet u Hanoveru, Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti, Univerzitet u Getingenu i Univerzitet Jejl, SAD. Glavne oblasti njegovog istraživanja su savremene političke teorije, politička kultura, problemi političke legitimnosti i konsenzusa, kao i odnos straha i politike. Autor je više naučnih monografija: Politički legitimitet, Princip građanstva i poredak politike, Poredak, konstitucionalizam. demokratija, Politika i strah (zajedno sa Džonom Kinom i Krisom Sparksom).