Milica Popović: Jugonostalgija – Jugoslavija u očima poslednjih pionira

Polazeći od teorija sećanja Pjera Nore i Morisa Albvaša, kao i pojma nostalgije kod Svetlane Bojm i Mitje Velikonje, predavanje će predstaviti rezultate istraživanja rađenog u tri zemlje bivše Jugoslavije: Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji 2012. godine.

Kroz niz dubinskih intervjua, rađenih s generacijom rođenih između 1974. i 1982. godine, načinjen je pokušaj suprotstavljanja revizionističkim strategijama vladajućih političkih elita i da se identifikuje značaj ovog fenomena za savremena pitanja identiteta i političkih promišljanja generacije poslednjih pionira.

Sa željom da bar delimično pronikne dublje u suštinu (post)jugoslovenskog sećanja i značaja nostalgije za postsocijalističke identitete građana bivše Jugoslavije, odbacujući zvanične diskurse banalizacije i relativizacije, Milica Popović analizira odnos prema Jugoslaviji i jugonostalgiji jedne posebne grupe: generacije poslednjih pionira. U tom kontekstu, istraživanje propituje da li je neophodno promeniti značenje samog pojma jugonostalgije i razumeti je kao novu jugoslovensku ideologiju, čime se otvaraju brojna nova pitanja postjugoslovenske teorije.

Državni narativi, medijski diskursi ali neretko i akademska istraživanja u polju nostalgije, ovaj pojam vezuju skoro isključivo za generacije „gubitnika tranzicije“ u potrazi za „izgubljenim vremenom“.

Predavanje će predstaviti pristup pojmu nostalgije kao strategiji otpora (post)jugoslovenskih subjekata prema nametnutim novim nacionalnim identitetima, kao i kao izrazu društveno-političkih zahteva u današnjem vremenu.

Milica Popović stekla je master diplomu iz političkih nauka na Univerzitetu Pariz 2 Panteon-Asas, gde je 2012. odbranila rad na temu “Jugonostalgija – Jugoslavija u očima poslednjih pionira” pod mentorstvom profesora Iva Surela (Yves Surel). Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi kao konsultantkinja na polju visokog obrazovanja i obrazovanja, s fokusom na evropski visokoobrazovni prostor. Glavne teme njenog interesovanja i istraživanja jesu pitanja jugonostalgije, teorije sećanja i postjugoslovenskih društava. Trenutno priprema knjigu na osnovu istraživanja obavljenih za potrebe master teze u izdanju kuće L’Harmattan u Francuskoj.