Miloš Ćipranić: Inđić i Velaskez

Naslov predavanja predstavlja parafrazu naslova teksta „Ortega i Velaskes“ koji je Trivo Inđić objavio 1985. godine. U tom tekstu izložena je istorija tumačenja Velaskezove umetnosti  filozofa Hosea Ortege i Gaseta i dat predlog za razumevanje njegove interpretativne logike. S druge strane, figura umetnika ne predstavlja ništa drugo nego polazište na osnovu kojeg se demonstriraju i propituju osnove Ortegine filozofske pozicije. Svrha predavanja će biti da se sagleda Inđićev prijem Ortegine misli, konkretno njegovog teksta o Dijegu Velaskezu, ali i pokušaj da se on nadopuni.

Miloš Ćipranić je teoretičar umetnosti. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Centralni predmet njegovog istraživanja je odnos između jezika i umetničkog dela. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i objavljivao u zemlji i inostranstvu. Član je Estetičkog društva Srbije.