Miloš Ćipranić Slikar i zalog tišine

Cilj predavanja je refleksija o pitanju da li slikarstvo može da bude forma društvene angažovanosti. Žan-Pol Sartr, Emanuel Levinas i Moris Merlo-Ponti dali su negativan ili barem skeptičan odgovor. Međutim, suštinska činjenica da slike jesu neme ne sprečava ih da potencijalno obavežu svoje posmatrače. Ćutljivost slikara nije negativan akt. Kontraprimeri koji iskušavaju poziciju generacije francuskih fenomenologa potražiće se u španskoj i jugoslovenskoj tradiciji vizuelnih umetnosti, prevashodno u delima Fransiska Goje i Đorđa Andrejevića Kuna.

Miloš Ćipranić je član Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Glavna oblast njegovog istraživanja je teorija prostornih umetnosti.