Miloš Marković Pobeda i fer plej: stavovi sportista o nekim etičkim pitanjima

Iako se o etici u fizičkoj kulturi (prvenstveno sportu) retko govori u preventivnom smislu, a dosta u posledičnom, sportisti i sportski radnici veoma dobro prepoznaju „nemoralne“ momente današnjeg sporta. Pitanje fair-playa je možda središnje kada je reč o etici sporta, pa će se njemu u ovom predavanju posvetiti posebna pažnja. Izlaganje će se osloniti na empirijsko istraživanje stavova sportista i studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu o određenim primenjenim načelima koje bi sugerisale različite tradicije filozofije morala.

Miloš Marković je docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu gde predaje Teoriju fizičke kulture. Njegova uža oblast interesovanja je etika sporta iz koje je objavio više radova u domaćoj i inostranoj periodici. Član je naučno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport pri „Znavstvenom centru izvrsnoti za integrativnu bioetiku“ u Zagrebu i član savetodavnog odbora instituta „Spolint“ u Ljubljani.