Mirjana Radojičić: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – između kažnjivosti i isplativosti ratnog zločina


Predmet izlaganja biće etički aspekti delovanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (“Haški tribunal“). Svoja razmatranja autorka će započeti uvidom da su napori čovečanstva da humanizuje rat kao per definitionem ubilačku ljudsku delatnost stari gotovo dva veka. Njihov smisao je bio da se smanje nepotrebna i vojno necelishodna stradanja prevashodno civilnog stanovništva, zabrani nečovečno postupanje prema zarobljenicima, obuzdaju pekomerna razaranja materijalnih dobara, rečju, definiše određena, makar i minimalistički koncipirana, etika ratovanja, koja bi načelima čovečnosti ograničila razorne potencijale ovog, najdestruktivnijeg među svim oblicima međuljudskog odnošenja. Treći u relativno kratkom nizu institucionalizovanih napora čovečanstva u tom pravcu predstavlja MKTBJ. Sud je, podsetiće autorka, nastao s deklarativnom namerom da međunarodnoj javnosti „isporuči nešto drugačije od pravde pobednika“ (Phil Clark), odnosno da svojim odlukama doprinese poštovanju ljudskih prava, miru i međunarodnoj pravdi. U centralnom delu izlaganja bice ukazano na neke karakteristike delovanja ove međunarodno-krivično-pravne institucije, koje ozbiljno dovode u sumnju tu, deklarisanu motivaciju njenih osnivača i finansijera. Analizom nekoliko slučajeva pred njom optuženih pojedinaca, čiji elementi dobro ilustruju taj uvid, autorka će pokušati da obrazloži svoj zaključak da Tribunal neće značajnije doprineti afirmaciji idejâ ljudskih prava, mira i međunarodne pravde, već će pre učvrstiti uverenje u njihovu relativnost, odnosno submisivnost interesima moćnih, koji su se u jednom političko-istorijskom trenutku preklopili sa interesima nekih od brojnih aktera jednog kompleksnog balkanskog državno-teritorijalnog razgraničenja.

Mirjana Radojičić je diplomirala i magistrirala na Filozofskom, a doktorirala (Katedra za međunarodne studije) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bavi se problemima primenjene etike, u prvom redu etike međunarodne politike i međunarodnih odnosa, s posebnim osvrtom na međunarodnu politiku tretiranja ex-jugoslovenske krize. Autorka je monografijâ Istorija u krivom ogledalu – nevladine organizacije u Srbiji i politika interpretiranja skorije južnoslovenske prošlosti (2009) i Glas vapijućeg u pustinji – raspad/razbijanje SFR Jugoslavije u međunarodno-etičkoj perspektivi (uskoro). Zaposlena je u Institutu za filozoiju i društvenu teoriju u Beogradu u zvanju više stručne saradnice.