Miroslav Milović: Biopolitika i ontologija

Biopolitika je politika bez politike, konsekvencija modernog gubitka slobode i depolitizacije. Mogućnost obnavljanja politike je možda u mogućnosti ontologije

Miroslav Milović (1955) diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1978. Doktorirao je 1987. na Geteovom Univerzitetu u Frankfurtu, Drzavni doktorat, takođe iz filozofije, odbranio je 1990. godine na Sorboni, Pariz IV. Predavao je filozofiju u Jugoslaviji, Turskoj, Španiji i Japanu. Sada je redovni profesor  na Univerzitetu u Braziliji. Objavio je knjige Refleksivni argument (Beograd, 1989), Etika i diskurs (Beograd, 1992), Filozofija komunikacije (Brazilija, 2002) i Zajednica razlike (Rio de Žaneiro, 2004).