Miša Đurković: Pitanje autoritarizma u savremenoj teoriji i praksi

Predavanje se bavi odnosom demokratije i autoritarizma. Povod je očigledna pojava uspona autoritarnih elemenata u društvima koja su nominalno liberalne demokratije, a što je usko povezano sa posledicama krize koja se ovaj put ne pokazuje samo kao finansijska ili ekonomska, već kao kriza zapadne civilizacije. S druge strane, ovu praksu ne prati adekvatno teorijsko istraživanje pošto mejnstrim političke filozofije i političke teorije istrajava u okvirima neupitnog poverenja u liberalnu demokratiju. Autor stoga preduzima istorijsku analizu odnosa ova dva sistema problematizujući njihovu navodno apodiktičku suprotstavljenost. Na kraju se izlažu i kritikuju shvatanja Tomasa Pogea kao vodećeg predstavnika levoliberalnog demokratskog fundamentalizma i intervencionizma.

Miša Đurković je doktor filozofije, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije. Bavi se političkom i pravnom teorijom, fenomenima popularne kulture i procesima evropskih integracija. Autor je osam knjiga i većeg broja naučnih radova.