Mišo Kapetanović: Ikonski jezik ceste i pripovjesti savremene vernakularne gradnje u Bosni i Hercegovini

Gradnju privatnih kuća u Bosni i Hercegovini poslije rata karakterizira značajno slobodnija forma objekata i njihovog prostornog rasporeda te često preklapanje funkcija. Sam proces gradnje praćen je znatno slabijom regulativnom i sankcijskom ulogom države u odnosu na ulogu koju je imala prije rata. Dodatnu promjenu je donijelo otvaranje tržišta rezultirajući velikim brojem kuća premodificiranih u stambeno-poslovne objekte i većim prilivom novca za izgradnju i dekoraciju. U osnovi većine novih građevina jeste jednostavna forma vernakularne „kuće na dvije vode“ koja se u svakom pojedinačnom slučaju remodelira i razvija. Fenomen je posebno vidljiv u građevinama pokraj ceste, gdje je rezultirao u dramatičnom vizualnom jeziku i čudesnim formama koje mame vozače da kratko svrate do njih. Zbog malog oslanjanja na profesionalnu arhitekturu ovi objekti se sistematski ignorišu ili ismijavaju od strane graditeljske struke, ali često i društvenih znanosti.
Specifičnu poziciju objekata pored ceste konstruiše mobilnost, te se njihov jezik gradi u strogo ikonskim izrazima budući da se kompleksnija značenja ne mogu iskomunicirati autima koja se ubrzano pomiču. Razumijevajući ikone kao jedinice značenja jednostavnije od znakova i simbola, rad koristi semiotsku analizu baziranu na fotografijama kako bi ispitivao ikonski jezik ceste i pojedinačne pripovjesti. Kroz ove moderne, ali i tradicionalne, nostalgične i fantastične izraze objekata i njihovih pripovjedača, rad želi ispitati klasnu pozadinu i pozicije stanovnika ceste i demokratičnost individualnog graditeljstva u BiH.

Mišo Kapetanović je završio osnovni studij filozofije i sociologije pri Univerzitetu u Banjaluci. Master program Erasmus Mundus Globalni studiji i globalna historiografija je završio na Univerzitetu u Beču i Univerzitetu u Lajpcigu. Radio je kao istraživač na više projekata koji su se bavili pripadnicama/pripadnicima marginalizovanih ili teže dostupnih grupa kao što su seksualne radnice i seksualni radnici, muškarci koji imaju seks sa muškarcima i intravenske korisnice i intravenski korisnici droga, kao i terenski istraživač na projektu “Dokumentovanje ljudskih gubitaka tokom rata u Hrvatskoj 1991-1995”.

Trenutno je doktorski kandidat na Univerzitetu u Ljubljani na programu Balkanski studiji gdje je ponukan terenskim iskustvom ostao da se bavi vizualnom kulturom ceste, proizvodnjom poslijeratnih prostora i marginalnom gradnjom u BiH.