Mladen Ivanić: Izazovi i šanse Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se desio jedan od najtežih globalnih sukoba nakon Drugog svetskog rata. Već dvadeset godina ona živi u miru, ali je teško reći da su izazovi s kojima se suočava dobili jasne odgovore. Može li funkcionisati zemlja s dva entiteta i tri naroda? Kako da funkcioniše zemlja u kojoj postoje barem tri (srpska, bosnjačka i hrvatska), ako ne i četiri (tzv. građanska) različite vizije njene organizacije i budućnosti? Kakva je bezbednost u zemlji u kojoj verski ekstremizam poprima ozbiljne razmere i gde je barem 300 njenih građana učestvovalo u sukobima u Siriji?

S druge strane, da li je EU iskrena kada kaže da je mesto BiH u Evropskoj uniji i koliki su realni dometi nove evropske inicijative za BiH? Dodatni problem je i članstvo u NATO-u oko čega nema saglasnosti unutar BiH. Uz to, čini se da je za stabilnost Balkana presudna uloga Srbije, Hrvatske, ali i BiH, jer bez minimalnog dogovora ova tri subjekta teško može biti ekonomskog i političkog prosperiteta svake od ovih zemalja pojedinačno, a onda i regiona u celini.

Mladen Ivanić (1958) rođen je u Sanskom Mostu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1981. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1984. godine, gde je završio i doktorske studije 1988. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Postdoktorske studije završio je na Univerzitetu u Manhajmu i na Univerzitetu u Glazgovu. 
Od 1985. godine do danas predaje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Vanredni je profesor na ovom predmetu od 1988. godine. U periodu od 1988. do 1991. obavlјao je dužnost člana Predsedništva Bosne i Hercegovine. U januaru 2001. imenovan je za predsednika Vlade Republike Srpske i na toj dužnosti ostaje do 2003. Od 2003. do 2007. godine bio je ministar vanjskih poslova BiH. U dva mandata je bio delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a u periodu od 2007. do 2009. bio je član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. 
Takođe je bio i član Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Veća Evrope, te potpredsednik Parlamentarne skupštine Veća Evrope tokom 2009. Godine 1999. osnovao je Partiju demokratskog progresa Republike Srpske i njen je predsednik. U saradnji s Univerzitetom u Bolonji, Univerzitetom u Saseksu i Londonskom školom ekonomije bio je voditelј postdiplomskih studija „Rekonstrukcija i tranzicija“ na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Autor je više knjiga i udžbenika, kao i većeg broja naučnih i stručnih radova.