Monik Kanto-Sperber: Dva predavanja: O pravednom ratu i Univerzitetu

Ima li pravednih ratova?

Utorak, 14. oktobar, 19.00
Dom omladine Beograda, sala Amerikana

Kako definisati opravdani rat? U kojim okolnostima i zarad kojih ciljeva je moguće opravdati pribegavanje ratovanju? Od antičkog doba, kada se smatralo da je rat prirodna posledica međuljudskih delovanja, do danas, kada je pribegavanje sili strogo ograničeno međunarodnim propisima, neprekidno se razmišlja o opravdanosti rata. Da li je opravdani rat i neophodan rat, uz sve raskorake između motiva i raspoloživih sredstava, ili je to sasvim drugačiji oblik moralnog ratovanja koje teži da prikaže izvesno stanje u koje je svet dospeo?

Predavanje je deo ciklusa Razmišljanja o ratu, koji moderiraju Petar Bojanić i Igor Krtolica.
Izlaganje će biti na francuskom jeziku, uz simultani prevod.

 

Razgovori o univerzitetu 
Sreda, 15. oktobar, 11.00  
IFDT, sala na I spratu

Paris Sciences et Lettres (PSL) nov je univerzitet, nastao na temelju saradnje između École normale supérieure, Collège de France, ESPCI ParisTech, Chimie ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine i Instituta Curie. PSL okuplja niz institucija koje odlikuje raznovrsna istorija i snažan identitet, a spaja ih inovativan način podučavanja i istraživanja. PLS u svoje ciljeve ubraja obnovu akademskih vrednosti i praksi, uz nastojanje da im se omogući život i izvan zidina institucije. Kako to učiniti; kako obnoviti ove vrednosti; kako imati direktnijeg i sveobuhvatnijeg uticaja na kulturnu, društvenu i ekonomsku sferu, samo su neka od pitanja koja će otvoriti ovo izlaganje.

Monik Kanto-Sperber (Monique Canto-Sperber)predsednica je Fondacije Paris sciences et lettres. Završila je Ecole normale supérieure i ima zvanje profesora i doktora filozofije i bila je na čelu te institucije od 2005. do 2012. godine. Predsedavala je mnogim istraživačkim udruženjima i organizovala brojne naučne skupove. Poslednjih petnaestak godina njeni radovi uglavnom su posvećeni filozofiji morala i savremenoj politici, kao i promišljanjima društvenih i etičkih aspekata današnjih nauka. 

Iz tih oblasti objavila je mnogo radova, između ostalih i sledeće: La Philosophie morale britannique, 1994 (Britanska filozofija morala), Le Dictionnaire d’ethique et de philosophie morale, 1996 (Rečnik etike i moralne filozofije), L’Inquiétude morale et la vie humaine, 2001 (Moralna bojazan i ljudski život), Le libéralisme et la gauche, 2008 (Liberalizam i levica), Essai sur la vie humaine, 2008 (Esej o ljudskom životu), Naissance et liberté, 2008 (Rađanje i sloboda, s Reneom Fridmanom), Que peut l’éthique? 2008 (Šta može etika?), Vies et destins, 2009 (Životi i sudbine), La guerre juste, 2010 (Opravdani rat). 

Monik Kanto Speber dobitnica je više univerzitetskih nagrada. Odlikovana je ordenima Oficira legije časti i Viteza umetnosti i književnosti, Oficira iz reda zasluga. Pridružena je članica Belgijske kraljevske akademije.