U čast Zagorke Golubović, jedne od utemeljivača socijalne antropologije u Srbiji, Institut za filozofiju i društvenu teoriju je ustanovio godišnju Nagradu „Zagorka Golubović“ za angažovani istraživački rad mlađih istraživača i istraživačica („Zagorka Golubović“ Early Career Engaged Research Award).

Nagrada će se dodeljivati za angažovani naučni rad mlađih istraživača i istraživačica koji su master studenti, doktoranti ili su stekli doktorat u proteklih pet godina. Nagrada je namenjena za tekst objavljen u protekloj godini na srpskom (bosanskom, hrvatskom, crnogorskom) ili engleskom jeziku u naučnom časopisu ili zborniku naučnih radova. U obzir dolaze tekstovi koji na angažovani način pristupaju regionalnim ili širim društvenim problemima. Tekstovi treba da predstavljaju originalne naučne radove iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Dozvoljena su i empirijska i čisto teorijska istraživanja.

Istraživačko polje studija angažovanosti koje razvija Institut za filozofiju i društvenu teoriju definiše angažovanost kao refleksivan i aktivan odnos pojedinca ili grupe spram određenih institucionalizovanih ili kulturno dominantnih normi, te kao aktivan odnos ka intervenciji u dotični poredak.

Radovi koji se podnose

  • treba da funkcionišu kao poziv drugima da se uključe u proces refleksije i intervenisanja u društvenu stvarnost – da podstaknu promišljanje i da ohrabre na delovanje postavljanjem u fokus tema i metoda koje izazivaju dominantne narative;
  • da sadrže kritičku, odnosno angažovanu nameru – nastojanje da se naučni uvidi na određeni način pretoče u smernice za delanje (operacionalizuju), dakle da ponude mišljenje koje hoće da bude delanje;
  • treba da nastoje da uključi veći broj aktera u promišljanje i delanje spram institucionalne stvarnosti, za šta je neophodna argumentacija razumljiva široj publici, ali usled koje tekst neće izgubiti na rigoroznosti i kvalitetu naučnih uvida. Dakle, tekst treba da krasi angažujući jezik.

Najbolji tekst prema oceni žirija će biti ponovo objavljen u jednom od časopisa Instituta –  Filozofija i društvo ili Kritika. Autor/ka teksta će dobiti i novčanu stipendiju.

Detaljne smernice za prijavu biće navedene u javnom pozivu koji će biti raspisan do kraja maja.

 

Odluka o imenovanju žirija za dodelu nagrade Zagorka Golubović 2021-2025