Natalija Mićunović: Institucionalizacija principa rodne ravnopravnosti u Srbiji

Dr Natalija Mićunović je direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije. Za vreme njenog mandata pripremljeni su i usvojeni Zakon o ravnopravnosti polova kao i Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žene i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Prethodno je radila kao naučna saradnica na IFDT. Oblasti interesovanja su joj politika roda, obrazovanje, nauke i tehnologije.