Predstavljanje knjige Nebojše Grubora
„Kant i zasnivanje moderne estetike“

Ciklus „Filozofija emocija“

Knjiga „Kant i zasnivanje moderne estetike. O osećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta“ predstavlja iscrpnu studiju Kantove estetike, koja zahvata problemsko-estetička pitanja istovremeno ih postavljajući u istorijskom kontekstu. Ponavljajući razjašnjenja Kantove često zamršene igre sa dva pola estetske problematike, pitanjem estetskog iskustva i estetskog predmeta autor pokazuje kako je Kantu pošlo za rukom da ove probleme učini sjedinjenim i da na taj način, u duhu moderne misli, ponudi na pitanje ko smo to mi ljudi i na koji način reagujemo na svet i naš položaj u njemu.

Učesnici: Una Popović i Milos Miladinov (Filozofski fakultet, Novi Sad), Miloš Ćipranić i Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Saša Radovanović (Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac), Ivan Milenković (Treći program Radio Beograd), Marko Novaković i autor.

„Polažući računa o naizgled izolovanom pitanju o tome kako su mogući estetski sudovi a priori, Kantova estetika je razvila kako teoriju estetskog iskustva, tj. teoriju našeg osećaju saobraznom reagovanju na fenomen lepog, tako i teoriju estetskog predmeta, tj. teoriju estetske forme, odnosno načina datosti lepog koji korespondira sa našim u slobodnoj igri pokrenutim saznajnim sposobnostima i moćima. U tom smislu, Kantova estetika je ne samo vrhunac moderne estetičke problematike, nego ujedno i sistematsko objašnjenje i obrazloženje pitanja o tome ko smo mi kao ljudi i na koji način i u kom smislu se možeemo načelno orijentisati u svetu koji nas okružuje i u pogledu teorijskog saznanja i u pogledu praktičnog delanja unutar njega, i u pogledu estetskog, osećaju saobraznog reagovanja na svet i naš položaj u njemu„.

Nebojša Grubor je vanredni profesor na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2000. do 2008. bio je naučni sekretar Estetičkog društva Srbije. Pored velikog broja naučnih članaka i uređivanja zbornika objavio je i monografije: Hajdegerova filozofija umetnosti. Problem zasnivanja (2005), Hermeneutička fenomenologija umetnosti. Osnovni problemi estetike polazeći od Hajdegerove filozofije (2009), Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja (2012), Od egzaktnosti do metaestetičkog skepticizma. Studije o savremeneoj srpskoj estetici (2015) i Kant i zasnivanje moderne estetike. O osećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta (2016).

Ciklus „Filozofija emocija“ ima za cilj da javnosti predstavi različite pravce u filozofiji emocija, kao i da otvori diskusiju o shvatanju emocija i njihovog značaja.