Nebojša Vladisavljević: Peti oktobar: puč, revolucija ili demokratizacija?

Predavanje razmatra dva sporna pitanja iz literature o postkomunističkim „revolucijama u boji“ na primeru toka i posledica pada Miloševića u oktobru 2000: (1) da li se zaista radilo o revolucijama i (2) da li je dugoročni rezultat ovih događaja demokratija.

Nebojša Vladisavljević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Završio je master i doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka a zatim više godina predavao na poslediplomskim i osnovnim studijama uporedne politike na LSE. Objavio je knjigu “Serbia’s Antibureaucratic Revolution: Milošević, The Fall of Communism and Nationalist Mobilization” (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2008) i više članaka u uticajnim međunarodnim časopisima.