Nemanja Džuverović: Dobitnici i gubitnici: nejednakost kao uzrok sukoba

Predavanje se bavi odnosom društveno-ekonomskih nejednakosti i nasilnih sukoba koji mogu nastati kao njihova posledica. U skladu s tim, u prvom delu se analizira porast ekonomske nejednakosti unutar država i između njih, kao u uticaj koji je neoliberalni model imao na ovakav trend u poslednje tri decenije. Drugi deo posvećen je detaljnijem uvidu u samu prirodu nejednakosti i njen višedimenzionalni karakter (ekonomska, obrazovna, zdravstvena, socijalna i međugeneracijska nejednakost). Treći deo bavi se društvenim teorijama (psihologija, sociologija, razvojna ekonomija i studije mira) koje ispituju odnos nejednakosti i sukoba, dok se u poslednjem delu ističe važnost lokalnog pristupa problemu nejednakosti, kao i rešenja koja nužno ne prate isključivo ekonomsku logiku.

Nemanja Džuverović je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, dok je tokom izrade doktorske disertacije boravio na Univerzitetu u Oksfordu (Koledž Nafild). Uže oblasti njegovog naučnog interesovanja uključuju odnos između nejednakosti i sukoba s naglaskom na društveno-ekonomske nejednakosti i posebnim osvrtom na lokalne programe smanjenja nejednakosti. Druge oblasti akademskog interesovanja uključuju teorije mira i rešavanja sukoba, analizu sukoba (Latinska Amerika i Afrika), kao i izučavanje ekonomskih faktora oružanih sukoba. U svojstu istraživača boravio je na Univerzitetu u Bradfordu (Odeljenje za studije mira), Univerzitetu u Upsali (Odeljenje za istraživanje mira i sukoba) i Univerzitetu u Granadi (Institut za mir i sukobe). Glavni je kourednik Časopisa za regionalnu bezbednost (Journal of Regional Security) i jedan od osnivača Centra za studije mira.