Nenad Smokrović: Temelj istraživanja socijalne stvarnosti: radnja ili institucija

Tema predavanja jeste određenje konačnih konstituenata socijalne stvarnosti kojom se bave društvene nauke. Polazeći od pretpostavke metodološkog jedinstva nauka i naučnog realizma propituju se dve moguće hipoteze o tome šta su konačni konstituenti socijalne stvarnosti, individualno racionalno odlučivanje ili učinak institucija.

Kojigod od ovih entiteta uzeli kao paradigmatičnu socijalnu činjenicu, ona će se u određenoj meri razlikovati od prirodne činjenice. Kroz predavanje se želi ponuditi odgovor na pitanje koja od dva tipa socijalnih činjenica osigurava veći stepen egzaktnosti istraživanja u socijalnim naukama.

Nenad Smokrović rođen je u Rijeci. Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorat iz filozofije (filozofija logike) stekao je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Bavi se filozofijom logike, metaetikom, teorijom racionalnosti i teorijom odlučivanja i objavljuje radove iz tih oblasti. Član je uredništva nekoliko časopisa iz područja filozofije i logike. Zaposlen je na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu u Rijeci.