Neposlušna demokratija: komparativna analiza spornih politika na evropskoj poluperiferiji

Nosilac projekta: Fakultet političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu

Partner na projektu za Srbiju: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Trajanje projekta: 2016-2021

Koordinatori projekta za Srbiju: Jelena Ćeriman i Aleksandar Pavlović

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju je od novembra 2017. godine partner na petogodišnjem međunarodnom naučnom projektu Neposlušna demokratija: komparativna analiza spornih politika na evropskoj poluperiferiji (Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery). Istraživanje se fokusira na društvene pokrete u četiri grada na evropskoj poluperiferiji – Zagreb, Beograd, Madrid i Lisabon – a ima za cilj da utvrdi na koji način politike osporavanja doprinose demokratiji. U okviru projekta biće sačinjena i sveobuhvatna, javno dostupna, baza o protestima i društvenim pokretima u Portugalu, Španiji, Hrvatskoj i Srbiji u periodu od 2000. do 2017. godine na osnovu analize medijskog sadržaja po dve dnevne novine u svakoj od navedenih zemalja.

Neposlušna demokratija je projekat motivisan aktuelnom krizom legitimiteta reprezentativne demokratije i nepovrenjem građana u njene institucije. Ovaj projekt ispituje načine na koje politika protesta unapređuje demokratiju i pružiće nove uvide u mogućnosti građana da povrate demokratske politike. Uz to, prikupljanje i analiza podataka o protestima i društvenim pokretima u ove četiri zemlje ima za cilj da poboljša znanje o fenomenu neposlušnosti.

Fakultet političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu rukovodi ovim projektom, na kom su partneri uz Institut za filozofiju i društvenu teoriju još i Complutense Univerzitet u Madridu i Nova univerzitet iz Lisabona.

Projekat finansira Švajcarska nacionalna naučna fondacija u okviru inicijative Promis  Promotion of Young Scientists in Eastern Europe (PROMYS).

Za više informacija, videti zvaničan sajt projekta: https://disdem.org/

Podržano od:

 

 

 

Nosilac projekta: