Nikola Đurković: Relevantnost akademske filozofije za savremeno društvo

U ovom predavanju analizira se relevantnost savremene akademske filozofije u odnosu na savremeno društvo. Prvo se pojam savremenog društva određuje u vrlo opštim kategorijama. Zatim se analizira kako fokusiranost na usko polje istraživanja i tehnički žargon utiču na relevantnost savremene akademske filozofije.

Posle toga se ispituje kako potreba filozofije da traga za večno validnim odgovorima može biti štetna za društvo. U svetlu toga se ispituje i „unutrašnji“ filozofski problem da li filozofije uopšte može postići takve rezultate. Na kraju se skicira drugačiji pristup u akademskoj filozofiji koji izbegava iznete prigovore.

Nikola Đurković (1990). Osnovne studije završio je 2014. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za filozofiju. Master studije završio je 2015. na CEU u Budimpešti. Iste godine je upisao doktorske studije iz filozofije na Univerzitetu u Beogradu. Njegova filozofska interesovanja obuhvataju pre svega metafilozofiju, pragmatizam, Vitgenštajna i Rortija. Zastupa rortijevsku tezu da je filozofija koja traga za večito ispravnim rešenjima nezavisnim od društvenih okvira pogrešno zasnovan projekat. Od nedavno se bavi i filozofijom religije, gde nastoji doći do novih rešenja primenom pragmatističkih metoda.