Nina Krajnik Strast antinomije – Lakanovska psihoanaliza između politike i filozofije

Kroz Lakanov ekskurs u polje filozofije kao odjek na Frojdov ekskurs u polje nauka, predavanje će ispostaviti zajedničke tačke ali i mesta razmoilaženja psihoanalize i filozofije, kao i pristup psihoanalize polju politike. Posredstvom analize istorijskih rezova kao mesta u kojima možemo registrovati promene toka mišljenja ispostaviće se specifičnost lakanovske orijentacije u državama bivše Jugoslavije. Pored toga, akcentovaće se zajedničke karakteristike psihoanalitičkih i subverzivnih političkih pokreta u istoriji. Na toj tački pojaviće se razlika između filozofije kao mišljenja i filozofije kao odbrane od mišljenja, koja je homologna razlici politike kao promene i politike koja održava vlast. Na kraju antinomije koje na osnovu simptoma ljubavi prema moći i mržnje prema događajima otvaraju Frojdove i Lakanove analize politčkih sistema (liberalizma, komunizma, maja 68…) ispostavljaju ulogu psihoanalize i sa time mogućnost za subjektivne i društvene promene na prostoru Balkana.

Nina Krajnik je lakanovska psihoanalitičarka i osnivačica „Lakan Balkan“ pokreta. Predsednica je „Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu“ i predvodnica njegove sekcije za društveno-politička pitanja. Urednica je časopisa „Objekt želje“ i serije knjiga „Juno“. Svoj doktorat iz filozofije je stekla na Univerzitetu Pariz 8, a obuku za analitičara je prošla pod Žakom-Alenom Milerom. Svoju obuku za analitičara je takođe prošla u psihijatriskoj bolnici Aubervillers i jedinici Žak Lakan u zdravstvenom centru Sud Francilien u Francuskoj. Između 2011. i 2015. je sprovodila istraživanja u Švajcarskoj i Australiji. Njena interesovanja uključuju vezu između psihoanalize, književnosti i nauke. Članica je Svetskog psihoanalitičkog udruženja.