Objavljen je novi broj časopisa Filozofija i društvo Vol. 32 No. 2

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (XXXII/2). Temat ovog broja nosi naziv – „Patristika i rod”

Novi broj takođe sadrži originalne naučne radove o empirizmu Mišela Sera,  ulozi fantazije kod Huserla, o predanosti i posvećenosti unutar angažmana, kritičkoj analizi socijalnih pokreta u bivšoj Jugoslaviji, kao i o preispitivanju moralnog statusa životinja. Pored navedenog, u ovom broju nalazi se i intervju sa Nikolasom Braunom, profesorom Univerziteta Ilinois.

Filozofija i društvo je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, osnovan 1987. godine i izdavan četiri puta godišnje. Časopis su osnovali pripadnici Beogradske „Praxis grupe“. Časopis nastoji da obuhvati i predstavi ključne tendencije u savremenoj teoriji i, istovremeno, da podstakne istraživanje u oblastima humanistike i društvenih nauka. Časopis Filozofija i društvo je oduvek primao priloge vodećih međunarodnih intelektualaca: od prvog broja, sa člancima R. Berstina i A. Velmera, do najskorašnjijih godišta sa prilozima H. Brunkhorsta, Dž. Batler, P. Kobena, O. Hefea, Ž.L. Mariona, T. Skenlona, H.B. Šmida, M. Ferarisa, K.R. Vestfala, D. Zahavija i drugih renomiranih filozofa.

Članci iz Filozofije i društva su indeksirani u: Web of Science (ESCI), Scopus, ERIH PLUS, Philosopher’s Index, EBSCO, PhilPapers, ResearchGate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, J-Gate, ProQuest, ReadCube, Europeana Collections, Journal Index, Baidu Scholar.