Novi broj časopisa Kritika: časopisa za filozofiju i teoriju društva.

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Kritika: časopisa za filozofiju i teoriju društva.

Iz ovog broja Kritike izdvajamo dve tematske celine: Šta je poverenje? i Dejtonski okvir Bosne i Hercegovine 25 godina kasnije: Konsocijativna demokratija vs. etnički atavizmi.

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, koji izlazi dva puta godišnje (maj/novembar) u elektronskoj formi. Časopis nastoji da predstavi vodeće tendencije u savremenoj filozofiji i društvenoj teoriji i podstakne dalja istraživanja u oblastima humanistike i društvenih nauka. Njegov cilj je da unapredi kreativno i kritičko mišljenje i otvori prostor za upućenu raspravu. Radovi se primaju tokom čitave godine, osim priloga za tematski blok, koji se primaju do zaključenja broja u kome se temat nalazi.

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju priloge na elektronsku adresu:  redakcija.kritika@instifdt.bg.ac.rs.