Novica Milić: Zoran Đinđić i njegova filozofska biografija

U predavanju osvetliće se neke od, po mišljenju predavača, važnijih tačaka Đinđićevih teorijskih zanimanja u toku dve decenije njegovog autorskog rada kao filozofa: spor sa praksis-teorijom, preispitivanje marksizma i samog Marksa u pogledu „utemeljenja“ ove ideološke orijentacije, tema „metafizike subjektivnosti“ u klasičnoj nemačkoj filozofiji, najviše kod Hegela, zanimanje za anarhizam kao političku teoriju i praksu uz zanimanje za teoriju države (Hobs, Šmit), problem konstituisanja modernog (građanskog) društva i njegove krize/kritike (Kozelek), čitanja E. Huserla i V. Benjamina, i, na kraju, osvrt na tzv. sistemsku teoriju N. Lumana (pre svega kao mislioca socijalne komunikacije).

Novica Milić je radio kao naučni istraživač u beogradskom Institutu za književnost i umetnost, predavao istoriju svetske književnosti između XII i XVIII veka, kao i savremene književne teorije na Filološkom faultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, a danas radi na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Predavao je kao gost na univerzitetima Jejl (SAD), Šefild (Velika Britanija), Beč (Austrija). Sada vodi Katedru za literaturu i komunikacije na FMK-u u Beogradu. Objavio je stotinak tekstova u stručnoj i opštoj periodici i 12 knjiga.
Autor je predgovora drugog toma Izabranih dela Zorana Đinđića, trenutno radi na pripremi V i VI toma, kao i na intelektualno-istorijskoj biografiji Zorana Đinđića.