Jelena Višnjić Novo vrijeme, stare dileme: medijska proizvodnja roda

Predavanje „Novo vrijeme, stare dileme: medijska proizvodnja roda” je usmjereno na medijske prakse koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta, u kontekstu medijske konvergencije, promjene medijskih žanrova, načina komuniciranja, prenošenja medijskih poruka, kao i novog profila publike koja nije više samo pasivni primalac/primateljka poruke, već i aktivni učesnik/ica u kreiranju medijskog sadržaja. Ključno pitanje na koje ćemo zajedno pokušati da damo odgovor je da li transformacija informacijsko-komunikacijske tehnologije utiče na već uspostavljene odnose nejednakosti u društvu/zajednici ili nam razlaganje (novo)medijske realnosti pokazuje nebalansirano predstavljanje žena i prividnu (dekorativnu) emancipaciju žene u proizvodnji medijskog narativa.

Jelena Višnjić, dr. studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Jedna od osnivačica i programska direktorka BeFem-a, feminističkog kulturnog centra. Kordinatorka je programa “Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” i predavačica u Centru za ženske studije. Trenutno živi i radi u Beogradu.