O INSTITUTU

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije.

Teoretičare, teoretičarke, istraživače i istraživačice ove naučne ustanove povezuje zajednički napor da u okvirima svojih specifičnih oblasti reflektuju temeljna znanja svojih disciplina ali, i da na interdisciplinaran način kontekstualizuju savremena naučna kretanja u Srbiji i svetu.

Saradnici i saradnice Instituta angažovani su u nastavi na fakultetima društvenih nauka Univerziteta u Srbiji i regionu. Poseban napor ulaže se u uključivanje mladih i perspektivnih istraživača i istraživačica, dok se podstrek na dijalog sa širom naučnom zajednicom ostvaruje u organizaciji skupova, radionica i predavanja.

Pored osnovne naučno-istraživačke delatnosti – organizovane u vidu projektnih ciklusa – Institut ima razvijenu izdavačku delatnost. Tekstovi u časopisu Filozofija i društvo, kao i knjige koje se objavljuju, prateći izdavačku i naučnu politiku Instituta, podležu peer-review procesu i recenziranju.

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax. 011 26 46 242
E-mail: institut@instifdt.bg.ac.rs
Matični broj: 07084226
PIB: 100043864

DIREKTORKA INSTITUTA
dr Gazela Pudar Draško, naučna savetnica
gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs

SEKRETARKA INSTITUTA
Nataša Nastić Todorov
institut@instifdt.bg.ac.rs

BIBLIOTEKARKA
Zorica Nedeljkov Srbinoski
zorica.nedeljkov@instifdt.bg.ac.rs

KOORDINATOR POSLOVA MEĐUNARODNE SARADNJE
Andrija  Stojanović

TEHNIČKA PODRŠKA
Marilea Pudar

UPRAVNI ODBOR INSTITUTA
Prof. dr Dragan M. Mitrović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
Dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, zamenik
Prof. dr Kornelija Ičin, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Jovan Babić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Nada Popović Perišić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd
Dr Rastko Jovanov, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju
Dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju

NAUČNO VEĆE INSTITUTA
Predsednik dr Željko Radinković, viši naučni saradnik
Zamenik dr Srđan Prodanović, naučni saradnik

Članovi:

dr Milivoj Bešlin, naučni saradnik
dr Petar Bojanić, naučni savetnik
dr Ljubiša Bojić, naučni saradnik
dr Aleksandra Bulatović, naučna saradnica
dr Igor Cvejić, naučni saradnik
dr Vladimir Cvetković, naučni saradnik
dr Jelena Đurić, naučna saradnica
dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik
dr Irena Fiket, naučna saradnica
dr Marjan Ivković, naučni saradnik
dr Rastko Jovanov, viši naučni saradnik
dr Predrag Krstić, naučni saradnik
dr Mark Lošonc, naučni saradnik
dr Aleksandar Pavlović, naučna saradnica
dr Gazela Pudar Draško, naučna saradnica
dr Michal Sladeček, viši naučni saradnik
dr Đurđa Trajković, naučna saradnica
dr Jelena Vasiljević, naučna saradnica
dr Adriana Zaharijević, viša naučna saradnica