Lea Ipi O potčinjenim dominatorima

Predavanje ispituje slučaj dominacije nad onima koji dominiraju kao način da razumemo strukturnu dominaciju. Sugerišem da je strukturna dominacija, dominacija kojom su zahvaćeni oni koji dominiraju (nad onima kojima se dominira i iznad njih), predstavlja posebno poguban oblik uplitanja, koji bi trebalo da nas brine daleko više od dejstvenih i intersubjektivnih oblika dominacije kojima smo se dosad uglavnom bavili. Tvrdim da strukturna dominacija generiše otuđenje (kako onih koji dominiraju, tako i onih nad kojima se sprovodi dominacija) i pokazujem kako je otuđenje na poseban način po sebi moralno rđavo, a njime se opravdava ono što je na specifičan način rđavo za strukturnu dominaciju. Zaključujem razmatrajući neke prigovore, s ciljem da pokažem da su najneprihvatljiviji oblici dejstvene dominacije zapravo tek sekundarni oblici, čija se rđavost izvodi iz primarne rđavosti strukturne dominacije. To pak ima značajne implikacije po otpor, posebno za klasno zasnovanu analizu otpora.

Lea Ipi je vanredna profesorka Političke teorije na Londonskoj školi ekonomije u Velikoj Britaniji. Studirala je filozofiju i književnost na univerzitetu La Sapienca u Rimu a doktorirala na Evropskom univerzitetu u Firenci. Bila je gostujuća istraživačica i postdoktorantkinja na univerzitetima u Oksfordu, Frankfurtu, Berlinu, Australijskom nacionalnom univerzitetu i Italijanskom institutu za istorijske studije. Njene istraživačke teme obuhvataju normativnu političku teoriju (uključujući teorije demokratije, teorije pravednosti i pitanja migracija i teritorijalnih prava), prosvetiteljsku političku misao (naročito Kantovu), marksizam i kritičku teoriju, kao i nacionalizam i intelektualnu istoriju Balkana (posebno Albanije). Objavila je brojne radove u oblasti političke teorije, među kojima se izdvajaju: The Meaning of Partisanship (with Jonathan White, Oxford University Press, 2016), Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership (edited Sarah Fine and Lea Ypi, Oxford University Pres, 2016), Kant and Colonialism (edited Katrin Flikschuh and Lea Ypi. Oxford University Press, 2014) i Global Justice & Avant-Garde Political Agency (Oxford University Press, 2012).