Obuke za kompanije i institucije

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu (IFDT) u saradnji sa Srpskim udruženjem za filozofsku praksu (SPPA) i Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) organizuju obuke iz domena primenjene etike koja u savremenom poslovanju predstavlja nezaobilazan zahtev za funkcionisanje kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Celokarijerno jačanje etičkih kompetencija zaposlenih je zlatni standard uspešnog, održivog i društveno odgovornog poslovanja jer za rezultat ima ne samo sprečavanje neodgovarajućeg profesionalnog postupanja već i izgradnju specifične kulture koja podstiče funkcionalni angažman zaposlenih (odražava se na shvatanje i obavljanje službene dužnosti i socijalne kontakte, olakšava se adaptacija na promene u savremenom poslovanju, onemogućava se kompenzatorska motivacija da se stiče materijalna ili nematerijala nelegitimna korist itd.).

Na nivou rukovodilaca, unapređenje etičkih kompetencija kao rezultat obuke omogućava i interno periodično revidiranje normiranog profesionalnog etičkog kodeksa, što se u poslovnoj praksi potvrđuje kao korisno u kontekstu poslovnih rezultata: insistiranje na etičkoj kompetenciji anulira tzv. šumove u komunikaciji kao posledici voluntarističkog postupanja i obezbeđuje horizontalnu kontrolu kvaliteta rada zaposlenih, koja je efikasnija, posmatrano u okvirima razmatranja troška i dobiti, nego vertikalna, hijerarhijski ustrojena kontrola.

Među našim saradnicima se nalaze svi renomirani etičari u Srbiji i u regionu jugoistočne Evrope. Partnerstvo IFDT i SPPA omogućilo je grupisanje kvalifikovanih kadrova u primenjenoj etici, u nacionalnim okvirima.

IFDT će svim polaznicima izdati sertifikate o završenoj obuci, kao nacionalna javna ustanova u oblasti za koju predstavljamo konačni institucionalni autoritet u Srbiji.

Zainteresovane strane se mogu obratiti na email: institut@instidt.bg.ac.rs ili broj telefona 011 2646242.

Opisi obuka :

  1. Uvod u profesionalnu etiku za pravosudni i represivni sistem
  2. PEACE metod za upravljanje korporativnim problemima
  3. Emocionalna inteligencija u kompanijama i strateška vrednost vizije o društvenoj odgovornosti
  4. Poslodavci i rodna ravnopravnost