Od terora do ekstremnog nasilja

Na konferenciji će se razmatrati, iz pozicija različitih filozofskih tradicija, problem nasilja kao paradoksalno konstitutivni pojam moderne političke filozofije koji je uvek već pretpostavljen kao ono što treba potisnuti, držati na distanci, civilizovati kako bi se omogućilo njegovo Drugo: država, društvo ili sloboda.

Među brojnim učesnicima na konferenciji će se okupiti i neki od najeminentnijih filozofa, sociologa i pravnika današnjice poput Etjena Balibara, Luisa Gordona, Mauricija Ferarisa i drugih. Radni jezici konferencije su engleski i francuski.

Konferenciju će otvoriti predavanje Etjena Balibara, u Narodnoj Biblioteci Srbije (ulaz sa Vračarskog platoa), u četvrtak 8. decembra u 18 časova:

SVET BEZ GOSPODARA? NOVA RAZMIŠLJANJA O PROBLEMU SUVERENA

Predavanje će biti na francuskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod. Takođe vas, u sklopu najavljenih dešavanja, pozivamo na predavanje koje će Etjen Balibar održati u sredu, 7. decembra u 20 časova u galeriji Artget Kulturnog Centra Beograd (trg Republike 5)

GRAĐANSKI UNIVERZALIZAM I NJEGOVE UNUTRAŠNJE ISLJUČIVOSTI:
PITANJE ANTROPOLOŠKE RAZLIKE

Etjen Balibar je vodeći francuski neomarksista, profesor emeritus na prestižnom univerzitetu Pariz X i redovni profesor na kalifornijskom univerzitetu Irvajn. Balibar je bio učenik i sledbenik Luja Altisera, kod koga je slušao kurs o Marksovom Kapitalu, i bio jedan od koautora zbornika Kako čitati Kapital (1965, naš prevod 1975). U kasnijim radovima Balibar govori o suprotstavljenosti Marksovog istorijskog materijalizma sa kritičkom teorijom koju počinje da razvija u Kapitalu, posebno kada je reč o kategoriji „rada“, koji u kapitalizmu dobija oblik svojine. Poslednjih godina fokus njegovog rada je Evropa, evopski identitet, granice, odnosi između nacija i nadnacionalne tvorevine, odnos između ljudskih i građanskih prava, teror i radikalni oblici nasilja i dr.
Razgovor sa Balibarom nakon predavanja vodiće Petar Bojanić i Edvard Đorđević, a moderator je Marjan Čakarević.

Predavanje će biti na engleskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod.

Maurizio Ferraris: ŠTA JE MOBILNI TELEFON? Ontologija mobilnog telefona

Petak, 9. decembar u 19h
Narodna biblioteka Srbije
, ulaz sa Vračarskog platoa

Obezbeđen simultani prevod.

Maurizio Ferraris je redovni profesor i direktor Laboratorije za ontologiju univerziteta u Torinu. Redovni je kolumnista La Repubblice, glavni urednik Riviste di Estetica i jedan od ko-urednika casopisa Critique. Bio je direktor Collège International de Philosophie, redovni je član Italian Academy for Advanced Studies in America, kao i Alexander von Humboldt fondacije. Bio je gostujući profesor na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu i mnogim evropskim i američkim univerzitetima. Objavio je preko hiljadu tekstova i četrdeset knjiga, kao sto su Istorija hermeneutike (1988), Racionalna estetika (1997), ali i  Gde si? Ontologija mobilnog telefona (2005) koja je dobila „Castiglioncello“ nagradu za filozofiju. Godine 2008. je za celokupno delo dobitnik naglade „Viaggio a Siracusa“. Nedavno je objavio Dokumentalnost. Zašto je nužno ostavljati tragove (Laterza, 2009), Rekonstrukcija dekonstrukcije (Bompiani, 2010) i Duša i iPad (Guanda, 2011).

 

PROGRAM KONFERENCIJE