Okrugli sto povodom objavljivanja knjige Građenje jedne kontrainstitucije – Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Knjiga Građenje jedne kontrainstitucije. Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (I.Cvejić, O. Nikolić, M. Sladeček) predstavlja pokušaj da se kroz splet različitih prelomnih društveno-političkih događaja prikaže nastanak i razvoj jedne sasvim specifične naučno-istraživačke institucije. Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju direktno je zavisna od različitih perioda naše istorije, počevši sa formiranjem praksis grupe, studentskim protestima 1968, prateći raspad SFRJ, pa do političkih promena u Srbiji. Ne samo da je rađanje i građenje Instituta na neki način rezultat ovih procesa, već njegovi osnivači i članovi nisu bili samo njihovi svedoci nego i neposredni akteri. Autori pokušavaju da prikažu na koji način je ova povest kreirala oblik ove institucije, koja je uvek postojala i kao deo državnog aparata i naporedo s njim, kroz stalan kritički i samokritički pristup, te iako danas Institut za filozofiju i društvenu teoriju i njegovi istraživači nisu na isti način okrenuti političkom delovanju, društveni angažman ostaje njegova glavna osobenost.

Učesnici: Vojislav Koštunica, Dragoljub Mićunović, Radivoj Cvetićanin, Sonja Liht, Latinka Perović, Vladimir Goati, Predrag Krstić, Milivoj Bešlin, Želimir Žilnik (tbc) i autori Olga Nikolić i Igor Cvejić