Ontologija i politika institucija

Početkom 20. veka teoretičari prava, takozvani “institucionalisti” (kao što su na primer Mauris Hauriu, Santi Romano i Karl Šmit) su ukazali na institucionalnu dimenziju pravnih fenomena i time podvukli važnost analize odnosa prava u okviru institucija, imajući pri tom u vidu i javna i privatna prava.

Zainteresovanost za institucionalni aspekt društvenih fenomena je ponovo postao aktuelan zahvaljujući radu Pitera Vinča (L’idée d’une science sociale),a nedavno i Serlovom analizom “konstrukcije društvene realnosti” i debatom koju je ona otvorila (Beri Smit, Jan Hoking, Deskombe, Live, Le du, Ogjen…). Drugačiji aspekt gledanja na odnos institucija prema društvenim fenomenima daje na primer Aksel Honet . On vidi institucije kao uslove realizacije individualne i kolektivne slobode (Das Recht der Freiheit).

Pored ovih očitih filozofskih nesuglasica (´realizam´ protiv ´antirealizma´) važno je pokrenute probleme sagledati iz tri ugla: filozofskog, sociološkog i pravnog (i svaki ugao predstaviti iz metodološke i istorijske perspektive). Zbog toga će ova konferenciji imati interdisciplinarni karakter, i na taj način pokušati da odgovori kako se ovaj problem može dalje razmatrati.

Konferenciju organizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), u saradnji sa radnom grupom NoSoPhi/ Philosophies contemporaines Univerziteta Paris 1/Panthéon-Sorbonne i Katedrom za normativnu filozofiju univerzitetskog instituta Francuske.