Otuđene ili „otete “institucije u Srbiji

Poziv za dostavljanje radova

Otuđene ili „otete “institucije u Srbiji

Postoje dve međusobno komplementarne vizure iz kojih se može pristupiti fenomenu slabih i otuđenih institucija u današnjoj Srbiji, koje možemo uslovno nazvati strukturnom i svakodnevnom. Strukturnu uzurpaciju institucija vrši elita koja zauzima pozicije izvršne vlasti u Srbiji onemogućavajući realizaciju konstitutivnih normi. Druga vizura obradjuje fenomen koji možemo nazvati sindromom percepcije nemoći i uzurpiranosti institucija u očima građanstva, prepoznat u nespremnosti građana da se oslone na rad institucija u mnoštvu svakodnevnih situacija u kojima bi takvo oslanjanje moglo rezultirati uspehom. Dok se strukturna uzurpacija institucija uklapa u šire procese razgradnje liberalno-demokratskog uređenja i transformacije Srbije u oligarhijsko društvo, druga, svakodnevna dimenzija je deo šireg fenomena delegitimizacije institucionalnog poretka Srbije u očima građana.

Gotovo celokupna novija istorija parlamentarizma u Srbiji (od 1990.) obeležena je težnjama izvršne vlasti da degradira zakonodavnu granu vlasti, dok se u poslednjih šest godina u fazi „ubrzane“ (autoritarne) tranzicije u Srbiji, proces partizacije praktično dovršava. U tom pogledu se kontrola izvršne vlasti od strane parlamenta u Srbiji, pored sve farsičnije prakse predlaganja i obrazlaganja amandmana na nove zakone, mahom svela na poslanička pitanja (dok se neke druge procedure – na primer interpelacija – vrlo retko koriste). U složenim državnim sistemima od javnog značaja kakvi su zdravstvo, školstvo, bezbednost i pravosuđe, uvidi struke se ne uvažavaju, što dalje podrazumeva nepromišljene javne politike koje su neretko orijentisane ka kratkotrajnim dobicima u okvirima izbornih ciklusa.

Građani su svakodnevno sve manje spremni da sopstvene probleme rešavaju institucionalno i sve više se oslanjaju na neformalne mreže solidarnosti (prijateljske i rodbinske „veze“). Tako dolazimo do druge često vrlo zanemarene dimenzije uzurpiranosti institucija u Srbiji koju nazivamo „sindromom hipertrofirane percepcije“ nemoći institucija u recipročnom odnosu sa strukturnom dimenzijom. Reč je o svojevrsnom „samoispunjavajućem proročanstvu“ koje podrazumeva da se još uvek nedovršen proces strukturne uzurpacije institucija završava u sve jačoj percepciji građana da su institucije u potpunosti „otete“, da su u potpunosti nemoćne i nespremne da funkcionisšu u javnom interesu.

Važniji razlog sindroma hipertrofirane percepcije, međutim, treba tražiti u strateškom opredeljenju same partokratije da predstava o nemoći institucija u očima javnosti prenaglašava objektivnu nemoć istih, kako bi same političke partije na vlasti postale jedini mehanizam za rešavanje svakodnevnih problema građana i kako bi odustalo od bilo kog oblika institucionalne kontrole samovolje elite moći. Upravo ovaj planirani „zaborav institucija“ predstavlja ključnu tačku u zatvaranju circulus vitiosus-a u kojem elita moći, ili, vladajuće političke partije, podrivaju institucije od javnog značaja, dok građani zbog njihove navodne apsolutne neefikasnosti u suštini odustaju od kontrole celokupne javne sfere.

Ovim zbornikom radova želimo da na jednom mestu pružimo sistematičan uvid u fenomen otetih institucija, kao i da otvorimo diskusiju o različitim modalitetima uspostavljanja ponovnog poverenja građana u institucionalne obrasce društvenog delanja.

 

Uputstvo za autore

Rok za predaju nacrta rada (app. 3000 reči) je 15 februar 2019. godine

Molimo da se slede uputstva za autore iz časopisa Filozofija i društvo

Radove slati na submit@instifdt.bg.ac.rs.

Prihvaćeni autori će biti pozvani da prezentuju rad na jednodnevnom skupu koji će se održati 27. februara u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Finalna verzija rada treba da bude predata do 15. marta 2019. godine. Radovi će biti objavljeni u zborniku Otuđene ili „otete “institucije u Srbiji do kraja marta 2019.

Zbornik se izdaje u okviru projekta  pod nazivom Otuđene ili „otete “institucije u Srbiji  koji realizuje Institut za filozofiju društvenu teoriju i Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju uz podršku Fonda za otvoreno društvo.