Otvoreni razgovori – javne debate u novom ruhu

Uvod: čemu Otvoreni razgovori?

Neposredni povod za Otvorene razgovore jeste želja da se mlada generacija na intelektualnoj sceni Srbije okupi na jednom mestu, bolje upozna i, kroz zajedničku debatu i promišljanje nekih od problema koje prepoznajemo u društvu, oformi mrežu saradnje i time postavi platformu za potencijalno zajedničko delovanje u budućnosti.
Dublji motiv za ovaj susret proizašao je iz (često frustrirajućeg) uvida da na domaćoj intelektualnoj sceni uglavnom svedočimo „zaključanim“ debatama. One se odvijaju unutar male grupe aktera i najčešće svode na odbranu «ušančenih», odnosno dobro poznatih stavova, odbijajući da izađu iz uskih, unapred definisanih ideoloških pozicija i suoče se sa promišljanjem problema i pitanja na koja su pozvani da odgovore. Posledica je inertnost i reprodukcija starih intelektualno-političkih podela uprkos novim izazovima u koje sve brže, zajedno kao društvo, upadamo.

Cilj

Ovi razgovori nemaju pretencioznu misiju da proizvedu nužno bolje, kompetentnije i moralno doraslije debate. Jedino nove, kritičke uvide – a i to je dovoljno za početak. Predložene teme svakako ne iscrpljuju sve probleme o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali su korisne za inicijalnu razmenu ideja, mapiranje suštinskih pitanja, i formulaciju predloga za buduća okupljanja i vidove konkretnije saradnje. Zato je ključna reč ovih razgovora i poruka svim zainteresovanim učesnicama i učesnicima – konstruktivnost. Želja nam je da se okupimo, otvoreno debatujemo, međusobno kritikujemo, ali pre svega kažemo nešto konstruktivno što nam može pomoći – svima zajedno – da stvorimo novu intelektualnu masu koja nema nužno iste političke i ideološke stavove, ali deli strast prema iskrenim i plodonosnim bavljenjem temama koje prepoznajemo kao bitne.
Format

Od učesnika se ne očekuje da dođu sa pripremljenim radovima ili ekspozeima. Rad panela zamišljen je tako da moderator odabere glavnu temu i, nakon uvodne rasprave među panelistima, otvori razgovor za pitanja i komentare publike. Moderatori treba da vode računa da se razgovori ne «rasplinu»; na moderatoru i učesnicima panela biće odgovornost da pronađu balans između raznorodnih pitanja koja svaki panel pretpostavlja, i njihove celovitosti.

Okvirni raspored
OTVORENI RAZGOVORI – JAVNE DEBATE U NOVOM RUHU

10h – 10h15
Uvod: Čemu otvoreni razgovori?
Jelena Vasiljević i Ivan Đorđević

10h15 – 11h45:
Uloga znanja danas: politika obrazovanja i nauke i potencijal za promenu Moderator: Ivan Đorđević
Uvodna debata:
Jana Baćević
Aleksandar Stojanović
Igor Cvejić
Rasprava

12h – 13h30
Nova politička subjektivnost: (novi?) okviri za (stare) političke kategorije i identitete
Moderator: Jelena Vasiljević
Uvodna debata:
Adrijana Zaharijević
Srđan Milošević
Ana Birešev
Gazela Pudar
Rasprava

14h30 – 16h
Intervencije u javnom prostoru: grad, politika, ekonomija, borba za sećanje
Moderator: Jana Baćević
Uvodna debata:
Srđan Prodanović
Dubravka Sekulić
Srđan Radović
Deana Jovanović
Rasprava

16h15 – 17h45
Šta je radikalno u radikalnoj demokratiji?
Moderator: Adriana Zaharijević
Uvodna debata:
Biljana Đorđević
Mark Losoncz
Ana Vilenica
Rasprava

17h45-18h15: Šta dalje?