Otvoreni razgovori: Natalitet: između populacione politike i abortusa

Bavljenje populacionim pitanjima u prvi plan ističe raskorak između interesa društva, s jedne strane, i reproduktivnih odluka i interesa individue, s druge. Pozicije s kojih je moguće pristupiti ovom pitanju određene su različitim diskursima kojima se ideološki uobličavaju rađanje, reprodukcija stanovništva i prakse povezane s roditeljstvom. Kakva tumačenja, moralne predstave i socijalni aspekti okružuju reprodukciju, seksualnost i položaj žena u Srbiji? U kakvoj su vezi nacija, rađanje, hipermaskulinitet i mizoginija? Na koji način se kontekstualni činioci prelamaju na mikronivoe i odluke koje se tiču pojedinačnih (najčešće ženskih) života? Koji su to prepoznati razlozi niskog nataliteta u Srbiji i kako oni penetriraju telo žene?

Uzevši u obzir društveno-istorijski kontekst Srbije, ali i kontekst zemalja zapadne i istočne Evrope, cilj je da se preispita veza između nacionalizma, kapitalizma i patrijarhata. Kakav je odnos između propagiranih vrednosti pronatalizma i socijalnih davanja od strane države? U uslovima ekonomske krize, nedovoljnost radne snage može uzrokovati dalje povećanje pritiska i jačanje konzervativizma u oblasti reproduktivnih prava, te je neizbežno i pitanje u kakvom su odnosu populacione politike prema migracionim politikama ovde i sada?

Neophodno je protumačiti i institucionalne politike i prakse u vezi s rađanjem i roditeljstvom u Srbiji. Kakva nam saznanja institucije u Srbiji pružaju o seksualnosti, našim telima, planiranju porodice i reprodukcije? Da li osnažuju devojčice, devojke i žene i da li nude emancipovan pristup u vaspitavanju i obrazovanju dečaka, mladića, muškaraca? Problematizovaće se potčinjenost, stid, nelagoda, osećaj krivice i druga negativna osećanja koja dovode individuu do stanja u kojem je nemoguće artikulisati sopstvene potrebe.

Na kraju, na koji način mi sami učestvujemo u planiranju politika? Sa kojih strana dolaze podsticaji devojčicama, mladim ženama i ženama da stiču znanja o svom telu i njegovim funkcijama, da prihvataju/ne otuđuju svoja tela? Koliko se one podstiču da aktivno učestvuju, delaju i odlučuju u bilo kom obliku zajednice, uprkos tome što su pasivno ili aktivno učene da poštuju rodnu stratifikaciju, uprkos siromaštvu ili drugim životnim otežavajućim okolnostima?

PROGRAM

1: Populacione politike 12.00-13.30

Ankica Šobot (Institut društvenih nauka), Dragan Stanojević (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za sociologiju) i Dragan Rakita (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije)

2: Pravo na abortus 13.30-15.00

Ksenija Forca (LABRIS Organizacija za lezbejska ljudska prava), Snežana Milošević Ješić (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije), Maja Maksimović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju), Nevena Milanović (doktorske studije antropologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)

Moderatorka: Jelena Ćeriman, IFDT