Otvoreni razgovori

Peto izdanje Otvorenih razgovora zaokružiće prvi ciklus diskusija kojima smo nastojali da otvorimo prostor za teme nedovoljno obrađivane u našoj javnosti. Ovog puta okrećemo se jednom od poslednjih “zabrana”: privatnom životu. Mada je feminizam odavno problematizovao granicu između javne i privatne sfere, savremene teorijske (i političke) diskusije u Srbiji retko odražavaju ovu problematizaciju, svodeći je na pitanje ljudskih prava i ličnih izbora. Takvi pristupi, međutim, govore vrlo malo o socijalnim parametrima “privatnih” izbora (ukoliko je zaista reč o izborima) i njihovim političkim posledicama – individualnim i kolektivnim. Kako biramo partnera/ku/e/ke? Da li stupamo u brak? Da li rađamo/imamo/usvajamo decu, koliko i sa kime? Kako kontrolišemo – ili dopuštamo da budu kontrolisane – seksualnost i reprodukcija?  Konačno – i ne najmanje važno – kako ovi “izbori” osnažuju, koegzistiraju, ili pak dolaze u sukob sa političkim i društvenim angažmanom? Diskusije će biti grupisane u dve glavne teme, ali vas pozivamo i da doprinesete, proširite i dalje problematizujete podele između, kao i unutar njih.

Jana Baćević, Ivan Đorđević, Jelena Vasiljević

 

Program
12.00-13.30h I Panel

Ljubav, seksualnost i brak. Reći da je ljubav “politička kategorija” može istovremeno biti provokativno, romantično-arski, ili banalno. Šta to, zapravo, znači? Koje su političke implikacije “romantične” ljubavi, veza, (monogamnog) braka, i različitih oblika odnosa na granicama ili između ovih kategorija?

Uvodna reč: Jana Baćević
Diskusantkinja: Biljana Đorđević

13.45-15.15h  II Panel

Materinstvo, roditeljstvo, porodica i kapitalizam. Koje su političke posledice roditeljstva u neoliberalnom kapitalizmu na poluperiferiji? Šta danas znači postajanje majkom ili ocem? Konačno, šta znači “porodica” kao “jedinica” društva, i da li je moguće zamišljati druge, alternativne oblike zajedništva?

Uvodna reč: Ana Vilenica
Diskusantkinja: Adriana Zaharijević

15.30-16.30 Zaključna diskusija