Otvoreni razgovori

Treća sesija Otvorenih razgovora i ovoga puta baviće se razmatranjem tema koje se nameću kao relevantne, ali i nedovoljno raspravljane u javnosti. Ovoga puta razmatraće se pitanja koja su prethodni susreti označili kao naročito važna i donekle kontroverzna. Kako bi svi prisutni učesnici dobili što više prostora da se usključe u raspravu, paneli neće imati “svoje” paneliste, već samo moderatore, koji će, po kratkom uvodu u temu i postavljanju okvirnih pitanja, otvoriti debatu za sve prisutne.

Najsrdačnije vas pozivamo da nam se pridružite u što većem broju i da prenesete ovaj poziv svima za koje mislite da bi mogli biti zainteresovani da učestvuju u budućem razvoju naše inicijative. Radujemo se novom druženju, zanimljivim razgovorima i polemikama!

Jana Baćević, Ivan Đorđević, Jelena Vasiljević

 

Program

14-15.30: Ima li istorije posle “kraja istorije”? Stari i novi socio-ekonomski modeli
Moderator: Aleksandar Stojanović

Prvi panel biće posvećen ekonomiji, ne samo kao, u uskom smislu, “bazi”, već (i) kao sveobuhvatnoj paradigmi koja ponovo postaje kritično pitanje u društvenim borbama. Sa ekonomskom krizom i njenim posledicama (ponovo) se postavilo pitanje održivosti kapitalizma zasnovanog na rastu; s druge strane, pokreti koji osporavaju ovaj model ne nude uvek zamislive, razrađene i održive alternative. Koji je značaj ekonomije u društvu danas? Da li je moguće misliti i stvarati društvene pokrete bez uzimanja ekonomije u obzir? Da li kapitalizam (zaista) ima alternative, i da li su povratak na evropski model države blagostanja (welfare state) ili ponovno uspostavljanje planske, centralizovane ekonomije jedine među tim alternativama? Ideja ovog panela je da razmotrimo okvire za promišljanja ovih pitanja u kontekstu Srbije i drugih zemalja u regionu, koje nose dvostruki pečat socijalističkog “nasleđa” i neoliberalne tranzicije, te da razmislimo šta znače odgovori na ova pitanja u kontekstu današnje krize.

 

15.45-17.15: Kriza, otpor i nasilje 
Moderator: Ana Birešev

Druga tema je nasilje, sistemsko, kolektivno i pojedinačno. Uzevši u obzir skorašnju prošlost, prvenstveno ratove u bivšoj Jugoslaviji, ali i prelivanje nasilja u ideološki i domen svakodnevnog života, ono sve više postaje tema sa kojom se moramo suočiti. Kako se odnosimo prema nasilju? Da li ga uvek osuđujemo? Da li mislimo da postoji “opravdano” ili legitimno nasilje, i kada je to slučaj? Da li razumemo zašto do nasilja dolazi? Konačno, kako (da) se branimo od nasilja? Primeri sa različitih meridijana od pokreta za ljudska prava i Crnih pantera u SAD, preko Gandijeve građanske neposlušnosti, do Zapatista, pokazuju nam da čak i na ideološki bliskim pozicijama ne mora postojati “prirodno” slaganje oko uloge i opravdanosti nasilja. Ideja ovog panela je da razmotrimo, ali i preispitamo, različite pozicije prema ovom pitanju, naročito u svetlu savremenog policijskog i radikalnog desničarskog nasilja u Evropi.

 

17.30-19.00: Aktivizam: salon i/ili ulica
Moderator: Jana Baćević

Ovo izdanje Otvorenih razgovora zaključićemo razgovorom o ulozi inicijativa kao što je naša. Šta je značaj otvorenog i kritičkog razmatranja savremenih društvenih promena? Kakvu promenu, i gde, može da napravi otvaranje ovakvih tema van unapred definisanih i “ušančenih” političkih i ideoloških pozicija? Kakvu promenu želimo da vidimo? Da li je mesto kritike prvenstveno u akademskim i intelektualnim, ili širim društvenim kontekstima? Kako znamo razliku? Konačno, da li je moguće aktivističku agendu sprovoditi van tradicionalnog angažmana „na terenu“, odnosno mogu li se i mediji, poput društvenih mreža, smatrati legitimnim prostorom aktivizma?