Pacifism: Still the Issue?

Dvanaesta IELCS konferencija (International Law and Ethics Conference Series) biće posvećena pacifizmu, temi koja je nekad bila znatno popularnija nego danas. U vremenu u kojem se iznova promišlja rat – od njegove kriminalizacije, preko njegove instrumentalizacije u svrhu humanitarnih intervencija do njegove upotrebe u “asimetričnom” i antiterorističkom ratovanju i njegove uloge u pokušaju da se legalizuje tortura – pacifizam nam se može učiniti zastarelom i suvišnom idejom. Da li to znači da pacifizam više nije predmet debate? Ili je možda, kako smo otkrili na jedoj od prethodnih IELCS konferencija na temu svetskog upravljanja, reč o jednom od onih pitanja koja su uvek sa nama, koja se pomaljaju iz magle nestabilne stvarnosti kao obećanje, ili lažno obećanje, kao utočiste ili beg. S druge strane, može li biti da je pacifizam ono dugo očekivano, čak i konačno rešenje koje će nas sačuvati od zamki i neprilika naše neizvesne i netransparentne budućnosti pune pretećih sukoba? Ne očekujemo da ćemo dobiti odgovore na sva ova pitanja, ali možda je pravi trenutak da ih ponovo postavimo.

Jezik konferencije je engleski.

PROGRAM KONFERENCIJE