Panel diskusija Obrazovanje? Reforma koje deformacije za kakvu formu?

U ponedeljak 14.10. sa početkom u 17h u KC Magacin, održaće se prvi događaj u organizaciji novoformirane EduLab: Laboratorije obrazovnih strategija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. U diskusiji će biti reči o ciljevima, razlozima i načinu sprovođenja obrazovnih reformi, o trenutnom stanju obrazovanja u Srbiji i regionu, kao i o kriterijuma za procenu kvaliteta obrazovanja i uspešnosti reformi. Ko i kako treba da bude uključen u odlučivanje o obrazovnim politikama? Postoji li jasna svrha reformi koje se sprovode? Možemo li identifikovati ikakvu viziju koja rukovodi reforme? Na kraju, koje su neophodne a koje i dovoljne; koje iznuđene a koje poželjne obrazovne reforme? EduLab Instituta za filozofiju i društvenu teoriju ovom panelom diskusijom otvara javno preispitivanje obrazovnih strategija i traganje za odgovorima na teorijske i praktične izazove sa kojima nas suočavaju zadaci i problemi obrazovanja.

Učesnici: Boris Jokić, Znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i voditelj neuspele kurikularne reforme u Hrvatskoj Aleksandar Baucal, redovni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, bivši član Veća za obrazovnu reformu, Nacionalnog foruma za obrazovanje za sve (UNESCO), komisije za razvoj školskog programa, osnivač i prvi direktor Centra za evaluaciju (sadašnji Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Jelena Ćeriman, istraživačica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Ljiljana Levkov, ekspertkinja za unapređivanje kapaciteta sistema za sprovođenje završnih ispita, profesorka Filozofskog fakulteta u penziji, Nada Banjanin Đurišić, profesorka sociologije i građanskog vaspitanja u Železničkoj tehničkoj školi u Beogradu, Nemanja Đorđević, programski direktor za obrazovanje u Inicijativi Digitalna Srbija.

Moderator: Predrag Krstić