Paul Mojzes: Religija i religioznost u Americi

Princip odvojenosti države i religije ustanovljen tokom Američke revolucije pozitivno se odrazio i na državu i na verske zajednice. Evolucijom je doveo do tolerantnog religioznog pluralizma koji se kreće u širokim okvirima od fundamentalizma do liberalizma i sadašnjeg laganog rasta religijske neopredeljenosti. Predavač će se osvrnuti na velike grupacije religija od većinskog protestantizma (sa ogromnim rasponom verskih pogleda), katoličanstva (slične raznovrsnosti), rasparčanog pravoslavlja, ka amerikanizaciji islama, dinamičnom judaizmu, te neverovatnoj raznovrsnosti drugih religija. Autor će u ovom predavanju postaviti i neka druga pitanja: kako je sekularnost države dovela do jačanja religije i, paradoksalno, do kritike sekularizacije među nekim od najjačih verskih grupacija; kako je došlo do promene od rivalstva i netrpeljivosti do dijaloga (recimo između hrišćana, Jevreja, i muslimana). Predavač namerava da u predavanju pruži i neke odgovore na postavljena pitanja.

Dr Paul (Pavle) Mojzes je profesor religijskih studija i bivši provost i dekan na Rosemont koledžu (Rosemont, Pensilvanija, SAD). Rođen je u Jugoslaviji i emigrirao u SAD 1957. godine. Završio je gimnaziju u Novom Sadu, studirao je dve godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirao sa A.B. (summa cum laude) na Florida Southern College, i doktorirao (Ph.D.) na Bostonskom Univerzitetu. Bio je i vanredni professor na predmetu “Holokaust i genocid” na Richard Stockton College of New Jersey.

Dr Mojzes je kourednik časopisa “Journal of Ecumenical Studies” i osnivač i urednik naučnog časopisa “Religion in Eastern Europe.” Autor je šest i urednik sedamnaest knjiga, kao i pisac preko sto poglavlja i članaka u raznim knjigama te naučnim referatima. Među najvažnijim su mu: Christian-Marxist Dialogue in Eastern Europe, Religious Liberty in Eastern Europe and the USSR, Yugoslavian Inferno: Ethnoreligious Warfare in the Balkans, i Balkan Genocide: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century. Urednik je Religion and War in Bosnia, Gradenje doverba pomegu crkvite i verskite zaednici vo Makedonia preku dijalog, te Religisjki pristup pomirenju u Bosni i Hercegovini.

Bivši je predsednik organizacije Christians Associated for Religions in Eastern Europe i član Evropskog foruma Nacionalnog saveta crkava u Americi. Član je Ujedinjene metodističke crkve.