Petar Bojanić: Duh institucije. Poreklo i teorija institucije kod Žan Žak Rusoa

Petar Bojanić nastoji da rekonstruiše jednu moguću teoriju institucije Žan-Žak Rusoa, obraćajući pažnju na Rusoove različite upotrebe reči „institut“ i „institucija“ u svetlu njegovog nenapisanog dela Političke Institucije. Bojanić pronalazi nekoliko izvora Rusoove ideje o dobroj instituciji („sve institucije koje čoveka dovode u protivrečnost sa samim sobom, ne vrede ništa“) i upoređuje Rusoov poduhvat s prethodnim pokušajima mišljenja institucije. Petar Bojanić je viši naučni saradnik i vršilac dužnosti direktora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.