Petar Bojanić O urgentnoj akciji

Namera mi je da opišem radnju koja je hitna, često veoma kratka i ponekad nužno agresivna, i radnju (ili nekoliko radnji) za koju nikada ne ostaje puno vremena da se izvrši. U okviru seminara koji se bavi kritikom i kritičnim situacijama, silom i nasilnim protokolima, pokušaću da određenje angažovanog akta ili angažovanog postupka rekonstruišem u kontekstu iznenađenja, brze odluke, užurbanog zajedničkog delovanja, reakcije i pružanja pomoći.

Predavanje je organizovano okviru godišnjeg seminara IFDT posvećenom temi  Nasilje i kritika.

Petar Bojanić  je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Visokoj školi za društvene nauke u Parizu. 2003 doktorirao na Univerzitetu Pariz 10 Nanter sa temom „Rat (poslednji) i institucija filozofije“. Bojanić je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Social Theory (IFDT) Univerziteta u Beogradu, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), i kodirektor Centra za napredne studije – Jugoistočna Evropa (CAS) Univerziteta u Rijeci.