Političke orijentacije građana Srbije: Kartografija nemoći

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Fondacija Fridrih Ebert organizuju predstavljanje rezultata istraživanja političkih orijentacija građana Srbije. Predstavljanje će se održati u ponedeljak 18. decembra od 12 do 14h u Parobrodu, Kapetan Mišina 6a.

Cilj ove studije bio je da sistematski istraži političke orijentacije građana Srbije – u kojoj meri i kakva je to „politička životinja“ građanin/građanka Srbije? U fokusu su političke preferencije građana, njihova razmišljanja i poimanja demokratije, politike i političkih partija, kao i njihove vrednosne orijentacije i potencijali za političko delovanje. Kako građani Srbije percipiraju sadašnju situaciju u zemlji? Čemu se nadaju i od čega strahuju? Šta im je vredno i važno u životu? Šta je to što je na ceni u Srbiji? Kome osećaju da pripadaju i ko im nije blizak? Kako razumeju demokratiju? Kako ocenjuju razvoj demokratije u Srbiji, a kako njene glavne aktere? – samo su neka od pitanja na koja studija pokušava da odgovori.

Svrha toga jesu uvidi u subjektivne aspekte političke kulture i moguće pravce daljeg političkog razvoja građana i društva u celini. Mapiranje političkih orijentacija može biti važna osnova za planiranje strategija političkog delovanja, efikasniju komunikaciju na relaciji građani-političke elite, kao i unapređenje demokratskih kapaciteta društva u celini. Moguće je ponešto zaključiti i o mogućim daljim pravcima političkog razvoja srpskog društva i načinima realizacije građanskih potencijala i demokratskog osnaživanja građana.

Autori studije su Irena Fiket (IFDT), Zoran Pavlović (Filozofski fakultet u Beogradu) i Gazela Pudar Draško (IFDT).

Skup će biti otvoren za javnost. Agendu skupa možete naći ovde.