Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka (eds.) Politics of Enmity

Ova knjiga zastupa stanovište da nije moguće razviti uverljiv interpretativni okvir kojim se mogu istovremeno objasniti suverenost, moć države i etničke tenzije, bez određene prethodne konceptualne artikulacije politike neprijateljstva. knjiga pruža uverljivo tumačenje neprijatelja kao relacione političke pozadine za razumevanje savremene države-nacije u eri globalnog kapitalizma. Obuhvatajući prostor koji prevashodno uključuje evropsku „periferiju“, ovaj zbornik nudi jedan pogled na centralnoevropska i istočnoevropska neprijateljstva, posebno se fokusirajući na postjugoslovenske i srpsko-albanske „oblike“ neprijateljstva. Politika neprijateljstva je neophodan čitalački materijal za svakoga ko želi da razume kako je neprijateljstvo politički proizvedeno i (p)održavano nasuprot prijateljstvu.

Politics of Enmity / [editors Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka]

COBISS

Download