Postav – Tehnika, nauka i socijalni svet

 

Postav – Tehnika, nauka i socijalni svet. Nove perspektive Hajdegerove kasne filozofije

Biće tehnike i nauke je u osnovi interesovalo Hajdegera već dvadesetih godina prošlog veka, ali prije svega u njegovom kasnom delu. Pri tome se nije radilo o izolovanim pojedinačnim fenomenima ili razvoju kulturnokritičke filozofije tehnike i nauke. Njegovo pitanje o tehnici i nauci dešava se u kontekstu njegovih razmatranja o povesti bića i o povesti zapadnjačkog mišljenja kao i nastojanja da se pređe na mišljenje sa jednim drugačijim početkom. Međutim, ono se dešava i u odnosu na pitanje o socijalnom svetu. Konferencija će ići tragom Hajdegerovog pitanja o biću tehnike i nauke i razjasniće ga kako u pogledu na Hajdegerov misaoni put tako i u pogledu na mislioce koji su bili važni za Hajdegerovo mišljenje tehnike i socijalnoga, od kojih se on kritički distancirao ili koji su prihvatili njegovo mišljenje i dalje ga razvijali.

Program konferencije