Povratak nasilja: savremene anksioznosti zajednice

Povratak nasilja: savremene anksioznosti zajednice

Radionica, septembar 23-24, 2019

Institut za filozofiju i društvenu teoriju

 

Međunarodna radionica Povratak nasilja nadovezuje se na prethodni događaj organizovan na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Komplutense u Madridu, u novembru 2017. Takozvana prva špansko-srpska radionica iz filozofije i društvene teorije bavila se ranjivošću i isključenošću, i njihovim uticajem na formiranje subjekta XXI veka. Druga špansko-srpska radionica (ponovo) se okreće nasilju: onome što pojačava i pogoršava ranjivost individua, strukturira i zaoštrava njihovu isključenost, ali takođe ohrabruje zbližavanje i rastakanje zajednica. Nasilje proizvodi više ranjivosti i fragmentiranije zajednice, koje anksiozno čuvaju i obezbeđuju svoje granice. Zajedno ćemo pokušati da bacimo svetlo na uslove mogućnosti nasilja danas, ali i da razumemo njegove varijetete, obličja u kojima iskrsava, sredstva i efekte njegove kolektivizacije i anksioznosti koje ova kolektivizacija proizvodi. Cilj našeg zajedničkog napora u promišljanju teme povratka nasilja je videti da li zaista možemo da govorimo o povratku, što podrazumeva pretpostavku da je postojalo vreme sa manje ili bez nasilja, ili smo pozvani da razumemo iskrsavanje savremenih formi nasilja kao preobražene ili čak mutirane oblike njegovog pojavljivanja u savremenom dobu. Stoga, pitamo koje su vrste fantazija upletene u nasilni povratak anksioznosti, šta postaje izgubljeno, a šta se, sa druge strane, širi u oblastima koje mogu ne biti nasilne, koje mogu biti kontra-nasilne. Pitamo ko su akteri koji doprinose povratku, ali takođe ko su oni koji ga zadržavaju i imaju moć da ga kritički preoblikuju.

 

Nasilne slike: razgovor / Imágenes violentas: una conversación

    1. 23. septembar 2019, 19-21h

Institut Servantes u Beogradu

 

Slike nasilja danas čine konstitutivan elemenat sveta socijalne stvarnosti i doslovno niko ne može da ih izbegne. Svakodnevno im svedočimo, ali ih i proizvodimo i širimo – od scena na ulici, preko novinskih fotografija i video zapisa, do umetničkih reprezentacija. Može li se reći da obilje takvih slika navikava na njihov sadržaj recipijente koji su im permanentno izloženi i na taj način blokira adekvatnu etičko-političku reakciju? Sa druge strane, da li umetničko delo, i vizuelno i verbalno, uvek dijabolički izneverava istinski negativni karakter jezivih događaja i prizora, derealizujući ih i dajući im estetsku formu lepog ili uzvišenog? Jedna od glavnih tema razgovora će biti razmatranje prirode zapisanih nasilnih akata, kao i razuđenosti odgovora na njih.

Učesnici: Nuria Sánchez Madrid (UCM), Roberto Navarrete Alonso (UCM), Adriana Zaharijević (IFDT) i Đurđa Trajković (IFDT)

Uvodničar i moderator: Miloš Ćipranić (IFDT)

* Simultani prevod na srpski jezik je obezbeđen.

Međunarodnu radionicu su podržali Ambasada Španije, Institut Servantes i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

PROGRAM