Pravoslavlje u empirijskoj perspektivi

Srebrno jezero, Veliko Gradište

 

PROGRAMSKI ODBOR KONFERENCIJE

Dr Mirko Blagojević, predsednik odbora, IFDT, Beograd;
Dr Dragoljub B. Đorđević, redovni profesor Mašinskog fakulteta, Niš;
Dr Radovan Bigović,redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Beograd;
Dr Julija Sinelina, viši naučni saradnik Instituta za socijalno-politička istraživanja Ruske akademija nauka, Moskva;
Dr Sergej Flere, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru.

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE

Dr Danijela Gavrilović, predsednik, vanredni profesor Filozofskog fakulteta, Niš;
Mr Dragan Todorović, asistent Filozofskog fakulteta, Niš;
Miloš Jovanović, doktorand Filozofskog fakulteta u Nišu.

 

UVODNA REČ

 

 

IZVEŠTAJI SA SESIJA

Vladimir Bakrac

Dragan_Todorovic