Raymond Geuss: O pojmu utopija

Oslanjajući se prvenstveno na analizu dela Utopija Tomasa Mora iz 1516, predavanje rekonstruiše ključne karakteristike pojma „utopija“, kao i njegovo donekle varirajuće značenje kroz istoriju filozofije i razmatra relevantnost i potencijale utopijskog mišljenja kao osnove za savremenu političku teoriju i delanje. Predavanje će nastojati da problematizuje danas uvreženu predstavu o utopijskom mišljenju kao nerealističnom „maštarenju“ (wishful thinking), braneći stanovište da su karakteristike utopijskog mišljenja poput „preterivanja“ ili „projekcije“ zapravo normalni i čak konstitutivni elementi kritičkog promišljanja postojećih društvenih poredaka i refleksije o mogućim alternativama, kao i ljudskih kognitivnih procesa uopšte. Na osnovu specifične interpretacije pojma „realizam“ u kontekstu savremene filozofije i političke teorije, predavanje će nastojati da pokaže da utopijsko mišljenje nije nekompatibilno sa realističkim pristupom teorijskoj analizi i delanju unutar političke stvarnosti.

Rejmond Gojs (Raymond Geuss) je renomirani politički filozof i profesor emeritus na Filozofskom fakultetu Univerziteta Kembridž u Ujedinjenom Kraljevstvu. Primarne oblasti njegovog rada su politička filozofija, etika, kritička teorija društva i evropska kontinentalna filozofija 19. i 20. veka. Jedan je od utemeljivača i najznačajnijih pripadnika škole političkog realizma u savremenoj anglofonoj političkoj filozofiji. Rođen je 1946. u Ivansvilu, Indijana, SAD. Studije filozofije završio je na Univerzitetu Kolumbija, gde je potom odbranio i doktorat 1971. Predavao je na univerzitetima Kolumbija, Prinston i Čikago u SAD-u, kao i na univerzitetima u Hajdelbergu i Frajburgu u Nemačkoj, a od 1993. predaje na Univerzitetu u Kembridžu.

Član Britanske akademije postao je 2011. godine. Autor je sledećih knjiga: The Idea of a Critical Theory (1981), Morality, Culture and History (1999), Parrots, Poets, Philosophers and Good Advice (1999), At Cross Purposes (2001), History and Illusion in Politics (2001), Public Goods, Private Goods (2001), Glueck und Politik (2004), Outside Ethics (2005), Philosophy and Real Politics (2008), Politics and the Imagination (2010) i A World Without Why (2014). Kourednik je dva kritička izdanja Ničeovih dela Birth of Tragedy  i Writings from the Early Notebooks. Zajedno s Kventinom Skinerom uređuje ediciju Cambridge Texts in the History of Political Thought. Objavio je i dve kolekcije prevoda-adaptacija pesama sa starogrčkog, latinskog i starog visokonemačkog.