Predrag Milidrag: Trilogija Matriks i istorija filozofije

Bez i najmanje pretenzije da pruži zaokruženo, a još manje privilegovano tumačenje ove filmske trilogije braće Vačauski, autor pokušava da pokaže da se idejno bogatstvo Matriksa može produktivno interpretirati i iz perspektive istorije filozofije. Njegova glavna teza je da su u ovoj filmskoj trilogiji jasno uočljive i prepoznatljive platonističke, kartezijanske i hegelovske ideje, odnosno da radnja filma sukcesivno izražava kretanje od Platona, preko Dekarta, do Hegela, ali i dalje ka Marksu, naravno. No, neka pitanja ostaju bez odgovora…

Predrag Milidrag je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Glavno područje njegovog interesovanja jesu istorija rane moderne filozofije i njeni kasnosholastički izvori. Osim istraživanja rane moderne filozofije, intenzivno prevodi studije i knjige u vezi s ovim periodom. Od 2001. do 2004. godine bio je sekretar Srpskog filozofskog društva, a od 2009. član je Upravnog odbora Društva.