Predrag Milidrag i Marinko Lolić: Uticaj jezuita na formiranje moderne evropske intelektualne zajednice: naučni, filozofski i pedagoški aspekti

Malo je poznato da su jezuitski naučnici prvi potvrdili Galilejeva otkrića Jupiterovih satelita i da su izvršili važan, možda presudan uticaj na formiranje njegove fizike. Tek se poslednjih godina otkriva njihov pionirski doprinos primeni matematike na fiziku kakvu danas poznajemo. Kao misionari, jezuitska braća obavljala su najrazličitija posmatranja i merenja prirodnih pojava širom sveta, a Muzej Kolegijuma romanuma bio je evropska atrakcija u XVII veku. Tek je odnedavno postalo jasno da je misao jezuitskih filozofa jedan od izvora rane moderne filozofije, Dekartove pre svega.

Na predavanju biće reči o doprinosu pripadnika i obrazovnih institucija Društva Isusovog obrazovnoj praksi u onovremenoj Evropi, kao i o njihovim odnosima i uticajima na Galileja i Dekarta.