Predstavljanje Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Univerzitet u Puli

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) osnovan je kao nova sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli odlukom Senata od 9. srpnja 2012. godine. Okuplja djelatnike raznih sveučilišnih odjela i umrežava znanstvenike koji dijele zanimanje za istraživanje razdoblja socijalizma i postsocijalizma te socijalističke i komunističke ideologije i teorije. Znanstveno-istraživački rad odvija se u okviru područja humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, posebno na sljedećim humanističkim i društvenim poljima: povijest, etnologija i antropologija, filologija i znanost o umjetnosti.

O učesnicima
Lada Duraković
Docentica je na Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992). Magistrirala je (2003) i doktorirala (2007) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je dvije knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003) i Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva.

Andrea Matošević
Docent je na Odjelu za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003), te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010). Autor je knjige Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Voditelj je CKPIS-a u godini 2013/14.