Predstavljanje knjiga Sretena Marića

Petnaest ogleda i osvrta, pisanih najvećim delom pred Drugi svetski rat, i objavljivanih u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci, podeljeno je u tri knjige:

(1) Slikarstvo u ćorsokaku?;

(2) Od Davida do Sezana;

(3) O likovnoj umetnosti.

O njima će govoriti Miško Šuvaković, Slobodan Gavrilović kao izdavač i urednik, Dušan Bošković kao priređivač i pisac pogovorâ.

Miško Šuvaković
Objavljuje pod imenom Miško Šuvaković. Doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 1993. Profesor je primenjene estetike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Predaje Teoriju umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Drži kurseve Istorija moderne umetnosti i dizajna Umetnički diskurs istraživanjana Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Bio je član konceptualističke Grupe 143 (1975-80). Bio je član neformalne teorijske zajednice „Zajednica za istraživanje prostora“ (1982-89). Sarađuje sa je teorijskom platformom  “Teorija koja hoda” (od 2000). Blizak je umetničkoj platformi ”Provisional SALTA Ensemble” (od 2010). Sarađivao je na uređivanju časopisa “Katalog 143” (Beograd, 1976-1978), „Mentalni prostor“ (Beograd, 1982-87), „TransKatalog“ (Novi Sad, 1995-1998), “Teorija koja hoda” (Beograd, od 2001), ”AM Časopis za studije umetnosti i medija” (Beograd, od 2012). Objavio je četrdeset knjiga na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i engleskom jeziku od 1989.

Slobodan Gavrilović 
Profesor sociologije, poslanik, političar. Od novembra 2007. do 2013. godine direktor JP „Službeni glasnik“ i glavni i odgovorni urednik ovog izdavačkog preduzeća. Za njegovog mandata objavljeno je oko 1500 naslova. Napisao je više radova iz sociologije, te jedan roman i priredio za štampu dela Živojina Pavlovića.

Dušan Bošković
Radi kao stručni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.